• 57
  • 4
  • 55

    Về chúng tôi

    Five-Star là một nhà sản xuất chuyên nghiệp và xuất khẩu các sản phẩm dây thép ở Trung Quốc trong quá khứ 20years kể từ năm 1998.

    nhà máy thuộc sở hữu tại tỉnh Hà Bắc và Thiên Tân Area- cơ sở ngành thép chính ở Bắc Trung Quốc, Đi những ưu điểm của gần nhà máy thép và hơn 30 năm địa phương sản phẩm dây truyền thống sản xuất, công ty chúng tôi có 

    WhatsApp Online Chat !